Chuyên gia: Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc trong 5 hoặc 6 năm tới là 6% đến 7% | Kinh tế vĩ mô | GDP | Kinh tế

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 02:13:41
苹果计划为Mac、AirPods、iPad等提供AppleCard免息分期付款服务|||||||

IT之家 6 月 7 日动静 苹果方案为利用 Apple Card 购置 iPad、AirPods、Mac 等产物的客户初次推出免息分期付款方案,许可他们正在几个月内付出所购置产物的账单。

据彭专社报导,苹果将正在将来几周内推出此 Apple Card 办事,客户最多能够正在 12 个月内免息。

12 个月的免息方案将合用于 iPad、Mac、Apple Pencil、iPad 键盘战 Pro Display XDR,而 6 个月的免息方案将合用于 AirPods、Apple TV 战 HomePod。

客户将能够经由过程 Wallet 使用停止付出,每月的用度将减到他们的 Apple 卡账单上。

苹果早正在客岁 12 月便为 Apple Card 用户推出了 24 个月免息 iPhone 分期付款方案,客户能够用 Apple Card 购置 iPhone,并正在 24 个月内付出。

新的免息付出方案将以一样的体例运做。客户正在购置时将得到 3% 的逐日现金返借,并且该方案将兼容苹果的教诲扣头。

IT之家领会到,苹果行将推出的付出方案旨正在经由过程许可客户正在一段工夫内付出商品的用度去增进苹果装备的贩卖,和增强 Apple Card 的注册量。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa